fbpx

Tietosuojaseloste 

Loftmen Oy 

Tietosuojaseloste ja verkkopalvelun käyttöehdot

 • Henkilötietolaki (523/1999)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR 25.5.2018 alkaen)
 • Laatimispäivämäärä: 23.5.2018

Päivitetty 21.3.2019

 

Johdanto

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Käytämme tietoja palveluidemme toimittamiseen, personointiin, asiakaspalveluun, tapahtumien järjestämiseen, markkinointiin sekä mainonnan näyttämiseen. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Loftmenista erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

 

Rekisterinnimi

 1. Markkinointi- ja sidosryhmärekisteri
 2. Asunnon ostajat -rekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Loftmen Oy, Y-tunnus 2572388-9

Pakilantie 71, 00660 Helsinki

 

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jan Saxén p. 040 512 9974

Sähköposti: etunimi.sukunimi@loftmen.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Loftmen Oy:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi).

1. Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tarkoituksena on

 • yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä
 • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • suoramarkkinointi, verkkomainonnan kohdentaminen ja profilointi
 • liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen

Markkinointi ja sidosryhmärekisterin tietoja voidaan käyttää sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten uutiskirjeiden, tiedotteiden sekä tapahtumakutsujen lähettämiseen.

 2. Asunnon ostajat -rekisterin tarkoituksena on

 • asiakasviestintä
 • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • suoramarkkinointi, verkkomainonnan kohdentaminen ja profilointi
 • liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen

Asunnon ostajat -rekisterin tietoja voidaan käyttää eri viestintätarkoituksiin, kuten sähköisten uutiskirjeiden, tiedotteiden sekä tapahtumakutsujen lähettämiseen.

 

Rekisterin tietosisältö

1. Markkinointi- ja sidosryhmärekisteri sisältää seuraavia tietoja sidosryhmäyritysten päättäjistä ja yhteyshenkilöistä (ml. uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat):

 • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

2. Asunnon ostajat -rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja potentiaalisista ullakkoasunnon ostajista:

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn mahdollisia toiveita ullakkoasunnon suhteen
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan Loftmenin kanssa tehtävän asiakkuus- tai yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Tiedot rekisteröidyistä saadaan myös Loftmenin kotisivujen yhteystietolomakkeen kautta, sidosryhmäyritysten kotisivuilta tai muista Loftmenin toiminnan lähteistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Lähettämällä Loftmenin sivustolla olevan lomakkeen hyväksyt, että Loftmen taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne yhteydenoton. Rekisterien tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

 

Tietojen siirto tai luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

 

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistaminen saattaa edellyttää mm. kirjanpitolain mukaisten säilytysaikojen päättymistä.

 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys todistettava. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

 

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys on todistettava. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

 

Kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Loftmenin tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään erilliset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Loftmenin tai sen kumppaneiden hallinnoimia.